Ngược sáng

Cạnh tranh tí với blog của vợ.

(c)Huutran70, vnphoto.net

1278876-large.jpg

Lại than rằng:
Bao giờ thì có 20D nhỉ?
Advertisements

11 comments

 1. ´´´´´´´´´´´´´´´ ´´¶
  ´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶ ´´´¶¶
  ´´ ´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´ ´¶¶¶¶¶¶
  ´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶
  ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´ ´´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶
  ´´¶¶´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´ ´´´´´¶´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶´´´´´´´´´´´´´¶
  ´¶´´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´ ´´´´´´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶ ´ ´´´´´´´´´´¶´´´¶
  ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´ ¶
  ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
  ´´¶´´´´´´´´ ¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´ ´¶
  ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶ ¶¶´´´¶¶
  ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´ ´´´¶¶¶¶´´´´´¶
  ´´´´¶´´´ ´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´ ´¶
  ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´ ´´´´´´¶´ ´¶¶
  ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´¶¶¶´´¶
  ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶ ¶¶¶¶´´´´´´¶
  ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶ ´´´´´´´¶¶
  ´´´´´´´´ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
  ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´ ¶¶´¶
  ´´´´´´ ´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
  ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´ ´¶´´´¶
  ´´´´¶ ¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
  ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´ ´¶´´´¶¶¶¶¶¶ ¶
  ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´ ´¶´¶¶´´´´´¶¶
  ´´¶´´´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
  ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´ ¶´´´´´´´´´´¶
  ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

 2. Blog vợ anh là blog nào em chưa bít :”)

 3. khuôn hình 16:9 trông cứ nư phim Mẹ Suốt ấy nhỉ. thằng chụp ảnh mang dáng vẻ quân gian ác. Mẹ trà đang đấu tranh theo kiêu chuyện của Pao… ai cho nhảy vào khuôn hình làm thành phim chủ nghĩa anh hùng Kách mệnh

 4. kinh kinh, nịnh vợ ác quá. Mà ông nào vừa kêu um lên là “chán blog lắm rồi” ý nhỉ?!!!!

 5. Lại kiêu hãnh thái quá com men rằng:
  Đầu anh cao hơn đỉnh núi.
  Em che mất mặt giời, mà lại cao hơn cả anh.

 6. Ứ ừ đâu, anh cướp độc quyền của em roài…
  Em dành dụm từ mấy ngày, có dám show ra đâu… huhu… bắt đền đi…

 7. Đẹp quá…..

 8. Ghen phát điên lên với hạnh phúc của nhà anh chị này.

 9. Hi`,hình đẹp quá!

 10. Hé hé, còm meng thêm: Xem ra cái sự “follow the Sun” của anh sống chết cũng phải bước qua xác em nhỉ 😀

 11. ờ. được chụp 20D nè. ờ. ống Tamron nè. ờ. rồi 1 em len Canon bé tí tẹo không zoom, nhưng đẹp long lanh long lanh 😡 Ờ!!!!!!!

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: