Tag Archives: fun

Nhặt nhạnh một năm – 2016

23/4 Đi công viên bách thú cứ thấy thiêu thiếu cái gì… Hóa ra là thiếu hải sản. 28/5 Vì hòa bình và công lý, tôi xin tuyên bố: Chiến tranh! 31/5 Hôm trước, em đọc được một sáng kiến là mời Obama sang làm leader cho nước mình, vì đằng nào cũng hết hai […]

Cảm giác khi say và thực tế

very funny, mọi người rê chuột vào để xem nhé say rượu, posted with vodpod

Nên đặt cuộn giấy toilet thế nào?

Nhà mình từng tranh luận về vụ này, may quá vớ được cái này.

Em đâu có béo, em rất “dễ” nhìn mà ;)

Nguồn

Tín đồ iPhone, Blackberry, Android trong mắt nhau

Và đây là dân dùng 2G trong mắt các chàng/nàng: Just for fun, men. Nguồn: csectioncomics.com

WC plans

not mine.