Tag Archives: google

Google và những vụ thâu tóm trong 11 năm

Nguồn Advertisements

Google+ invitation

Google+ mà không nhanh là các bạn nhảy vào rồi lại nhảy ra đấy. (Sưu tầm)

Facebook chết bất ngờ

Đúng sinh nhật của mình thì các bạn Facebook cho mình trải nghiệm mới: Not very funny huh? Trong khi ấy thì Google chúc mừng dư lày: