Tag Archives: photoshop

Chụp raw – CR2 Canon

Viết vào đây để lần sau có ai hỏi thì không phải gõ lại. File chụp bằng raw cho nhiều lựa chọn cho xử lý hậu kỳ nhiều hơn chụp jpg. Hiểu nôm na file raw là phim trong máy. Jpg là ảnh đã rửa ra. Khi xử lý qua raw thì có thể chỉnh […]

sketch vợ

hôm nay vợ làm bánh cuốn khá ngonbèn thưởng cho một cái tranh vẽ chân dung bằng photoshopvốn là một thứ vợ muốn có từ lâu mà chả có anh họa sỹ nào xuống bútkhà khàcheers cuối tuần cả nhà!