Tag Archives: vintage

Woodstock 1969

500.000 người tham gia, trong đó có khoảng 1.500 phóng viên, trong số đó có hai tác giả của bộ ảnh này: John Dominis và Bill Eppridge của tạp chí Life. Advertisements

Quảng cáo vodka Smirnoff ngày trước

tiendatle Vintage photo

Bọn mối khốn nạn ăn hết cuốn album ảnh đen trắng của cả nhà. Qua suốt những năm khó khăn qua, có lẽ đấy là thứ quý giá nhất với mẹ. Nó bao gồm ảnh cưới bố mẹ, ảnh từ hồi ông ngoại còn sống và các dì, các cậu còn nhỏ, ảnh mấy buổi […]