Category Ngắn ngắn

Nhặt nhạnh một năm – 2016

23/4 Đi công viên bách thú cứ thấy thiêu thiếu cái gì… Hóa ra là thiếu hải sản. 28/5 Vì hòa bình và công lý, tôi xin tuyên bố: Chiến tranh! 31/5 Hôm trước, em đọc được một sáng kiến là mời Obama sang làm leader cho nước mình, vì đằng nào cũng hết hai […]